Matematisk fysikk, det område av fysikken der man utleder konsekvenser av etablerte fysiske teorier ved å bruke matematiske metoder. Omfatter bl.a. undersøkelser av legemers bevegelser i solsystemet, trelegemeproblemet, matematisk analyse av svingebevegelser, analyse av bølgebevegelse og utledinger av relativitetsteoriens konsekvenser. Se også teoretisk fysikk.