Potensialflate er i fysikken det samme som en ekvipotensialflate.