Enhver virkning som utløses av en fysikalsk årsak. I mekanikken brukes reaksjon i betydningen tilbakevirkning, noe som har ført til uheldig bruk av ordet i forbindelse med I. Newtons 3. lov.