Physica Norvegica, vitenskapelig tidsskrift for fysikk, etterfulgte Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Utgitt 1964–77 av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Gikk 1977 inn i Physica Scripta, som da gikk over fra å være et rent svensk til et fellesnordisk tidsskrift for fysikk.