Gruppehastighet, den hastighet en bølgegruppe forplanter seg med. I stoff der bølgehastigheten er forskjellig for forskjellige bølgelengder, er gruppehastigheten forskjellig fra fasehastigheten, som er den hastigheten en enkelt bølge forplanter seg med. Fordi det i stoffet opptrer bølger med forskjellig fart, vil bølgene noen steder forsterke hverandre, andre steder svekke eller utslukke hverandre (interferens). Det samlede bølgebilde blir da en rekke områder eller grupper som hver for seg er begrenset av områder uten bølgebevegelse. Energitransporten følger gruppens fart, men innenfor gruppen vil enkeltbølger ha en annen fart, fasehastigheten.