Randverdi, verdien av en matematisk eller fysisk størrelse på randen eller overflaten av et område. I fysiske problemer er randverdien ofte gitt f.eks. for temperatur, elektrisk potensial o.l. Ut fra randverdiene kan størrelsen ofte beregnes for resten av området (randverdiproblem).