En størrelse som karakteriserer prosesser i naturen som går i retning av en høyere grad av organisering. Begrepet ble introdusert av den italienske matematikeren Luigi Fantappiè i 1942. Syntropi står i motsetning til entropi. Det er beslektet med begrepet negentropi innført av fysikeren Erwin Schrödinger i 1943. Mens termodynamikkens 2. lov sier at naturlige prosesser skjer i en slik retning at entropien til et lukket system vokser, og at dette er et uttrykk for at struktur brytes ned og informasjon går tapt, så mente Fantappiè at det eksisterer naturlige prosesser slik at struktur bygges og syntropien vokser. Begrepet brukes blant annet innenfor området alternativ medisin.