Superposisjonsprinsippet, prinsippet om at summen av en lineær differensiallignings enkeltløsninger selv også er en løsning. Det har betydning i fysikken ved at man kan superponere enkeltvirkninger.