Submikroskopisk er noe som er for lite til å sees i vanlig mikroskop.