Grensebetingelse, i teoretisk fysikk, den verdi en funksjon må ha ved grensen av et område der funksjonen varierer, for at den i dette området skal svare til en bestemt fysisk situasjon. Som eksempler på grensebetingelse kan nevnes at et elektrisk potensial skal nærme seg null i det uendelig fjerne, at det skal ha en bestemt, angitt verdi på overflaten av en leder, at den elektriske feltvektor alltid står vinkelrett på overflaten av en leder osv.