Inkoherente svingninger er to eller flere svingninger som enten svinger med forskjellig frekvens eller på en slik måte at svingningene til stadighet avbrytes og settes i gang igjen. Faseforskjellen mellom svingningene i de forskjellige systemene forandres stadig.