Fotofon, lystelefon, apparat til overføring av tale ved hjelp av lys. I mikrofonen i avsenderapparatet omsettes talelyden til elektriske svingninger som forsterkes og regulerer styrken av en lyskilde i samme takt. Lyset sendes i en smal bunt fra et hulspeil (f.eks. i en mastetopp) i en bestemt retning og oppfanges av mottagerens hulspeil, som reflekterer lyset mot en fotocelle, hvor elektriske svingninger frembringes i takt med vekslingen i lysstyrken og omsettes til lyd igjen i en telefon. Fotofoner er uavhengig av elektriske og magnetiske forstyrrelser, men kan bare brukes på synlig avstand.