Indeks er et merke eller en viser for avlesning av skalaen på et vinkelmåleinstrument.