Oversvingning, egensvingning med frekvens større en grunnfrekvensen. Elektriske og mekaniske svingninger kan være bygd opp med flere forskjellige frekvenser samtidig. Den laveste frekvensen kalles ofte grunnfrekvensen eller grunnsvingningen, de andre kalles oversvingninger. I en tone gir grunnsvingningen tonehøyden, og oversvingningene gir tonens klangfarge.