Astatisk kaller man et system som ikke har noen bestemt likevektsstilling.