Herons brønn, springvann drevet med vanntrykket i en ledning som ligger lavere enn springvannet. Består av en fonteneskål og under den to beholdere halvveis fylt med vann. Fonteneskålen står i forbindelse med den vannfylte delen av den nederste beholderen. Luftrommet i denne beholderen står i forbindelse med luftrommet i den øverste beholderen. Fra den vannfylte delen av den øverste beholderen går det et rør opp over fonteneskålen. Heller man vann i fonteneskålen øverst, renner det ned i den nederste beholderen slik at luften i begge beholderne blir trykt sammen og dermed presser vann fra den øverste beholderen oppover så det dannes en liten fontene over skålen (se støthevert).