Romersk arkitektur er arkitekturen som ble reist i Romerriket, et rike som eksisterte i ulike former fra omkring 240 fvt. til omkring 400 evt. Buer og hvelv er hovedelementer i romersk arkitektur. Triumfbuer som ble reist til ære for en keiser etter et vellykket felttog er typisk romersk. Kjente eksempler er Titusbuen og Konstantinbuen i Roma, men triumfbuer ble også reist i koloniene, for eksempel i Frankrike og Nord-Afrika. Hele artikkelen

Ny artikkel