Tablinum, det sentrale rom i det typisk romerske bolighus, beliggende midt imot inngangen og åpent mot atriet på den ene siden, mot peristylet eller gårdshagen på den andre.