Hadrians bue, frittstående, monumental portbygning i Athen, noen kvartaler øst for Akropolis. Porten er bygd i 2. årh. e.Kr.; anledningen er usikker, men en antar at den er bygd for å hedre den romerske keiser Hadrian, og at buen danner en port mellom romernes nye bydel omkring tempelet for den olympiske Zevs og den eldre greske bosetningen under Akropolis. Buen er bygd i marmor fra Pendelikón; på den siden som vender mot Akropolis bærer den innskriften "Her er Athen, Thesevs' gamle by", og på motsatt side "Hadrians by, ikke Thesevs'".