Gylne port, romersk (bysantinsk) triumfbue i Istanbul, reist av keiser Theodosius 1 ca. 390. Porten førte Egnatiske vei inn i Konstantinopels paradegate Mese. Den er av vanlig romersk type med en stor sentral bue og to mindre på sidene. I oldtiden var porten kledd med gullplater - herav navnet. Fasaden var dekorert med relieffer og skulpturer, den mest overdådige var en gruppe på fire elefanter. Under Theodosius 2 (keiser 408-50) ble Den gylne port innkorporert i en ny bymur (Theodosius' mur); senere ble porten gjenmurt av forsvarshensyn. Etter tyrkernes overtakelse av byen ble det på innsiden av muren tilføyd en ringformet mur med tårn, slik at hele anlegget framstod som et festningsverk, Yediküle. Yediküle har aldri tjent som forsvarsanlegg, men ble i perioder brukt som fengsel og rettersted.