Romersk torg. I det gamle Roma fantes flere fora, som Forum Holitorium, grønnsaktorget ved Tevere, og Forum Piscarium, fisketorget ved Forum Romanum. Nord for Forum Romanum brer keisertidens prakttorg seg, de såkalte keiserfora, som fra 1928 for en stor del er lagt fri.