Romersk, senantikt monument i Konstantinopel (nåværende Istanbul) fra første halvdel av 300-tallet e.Kr. Milion ble reist under keiser Konstantin den store, i forbindelse med at byen fikk status som Romerrikets nye hovedstad. Slik Milliarium aureum til da hadde tjent som referansepunkt for lengden på avstandene fra Roma til Romerrikets byer, ble Milion referansepunkt for avstandene fra Konstantinopel til byene i Det bysantinske riket. Monumentet, som er gått tapt, bestod sannsynligvis av en dobbelt triumfbue med kuppel som hvilte på fire buer (tetrapylon), og fra buene strakte veiene seg mot nord, øst, syd og vest. Milion var rikt dekorert, med statuer av Konstantin den store og hans mor Helena med et kors på toppen. Monumentet forble viktig gjennom århundrene som fulgte, og gjennomgikk en rekke forandringer frem til den osmanske erobring av Konstantinopel i 1453, da det gikk i glemselen og falt i ruin. Fragmenter av konstruksjonen ble gjenfunnet under utgravninger i 1967/1968, og deler av en marmorpilar er gjenreist på stedet.