Theoderiks gravmæle, i Ravenna ble påbegynt ved Theoderiks død 526 og aldri helt fullendt. Bygningen er av kvaderstein i to etasjer, den underste krysshvelvet og tikantet med dype nisjer i ytterveggene. I det korsformede indre rom stod Theoderiks sarkofag. Overetasjen er tikantet utvendig og rund innvendig, overhvelvet med kuppel. Her var et gravkapell der det ble holdt messer for den døde. Gravmælet viser innflytelse fra senantikke mausoleum-typer, bl.a. Konstantin den stores mausoleum i Istanbul, mens noe av dekoren er germansk inspirert, muligens fra tapt tre-arkitektur.