Aquincum, romersk by i det nåv. Ungarn, i dag bydelen Óbuda i utkanten av Budapest, på 100–300-tallet e.Kr. romersk provinshovedstad med flere titusen innbyggere. Romerrikets ytterste utpost mot nordøst ved Donau og stasjonsby for de romerske legioner i Nedre Pannonia. Aquincum var et rikt handels- og administrasjonssentrum med et blomstrende kulturliv som bl.a. flere avdekkede amfiteatre og badeanlegg vitner om. I folkevandringstiden ble byen gjentatte ganger plyndret og lagt i ruiner. Utgravningsarbeidene har pågått siden 1800-tallet, de rike arkeologiske funnene er samlet i et eget museum på stedet.