Campus Martius, en plass innviet til krigsguden Mars utenfor det gamle Romas murer mellom Tevere (Tiber), Monte Pincio, Kvirinalet og Kapitol.