Caecilia Metellas grav, rundbygning ved Via Appia nær Roma, diameter 20 m. Oppført i det første århundre f.Kr. for Caecilia Metella, datter av den romerske konsul Caecilius Metellus Creticus og svigerdatter av Crassus. I middelalderen brukt som festning. Den er godt bevart.