Virtus var en høyt ansett mannlig verdi i romersk tid, og er utledet for det latinske ordet for mann, vir. Virtus står for mannlighet, styrke, tapperhet, mot og fryktløshet. Det brukes ofte om avbildninger av keiseren i kunsten, når han utfører en heltemodig dåd. Ofte sidestilles virtus med pietas. Tilsammen utgjorde virtus og pietas de mest ansette verdiene hos en keiser.