Timgad, oldtidens Thamugadi, romersk ruinby i nåv. Algerie, grunnlagt 100 e.Kr. av Trajan som romersk militærkoloni (Colonia Marciana Traiana Thamugadi). Byen har form som en romersk militærleir: kvadratisk (hver side 355 m) med to kryssende hovedgater som deler byen i fire like store deler. Hver del er inndelt i 36 kvartaler på ca. 20 × 20 m. Midt i byen lå forum med templer, basilika og curia. Triumfbue, trolig reist av Septimius Severus omkring 200. Byen vokste snart ut over sine opprinnelige grenser mot sør og vest og fikk en mer uregelmessig form. Som bispesete hadde byen en viss betydning i senantikken, men ble ødelagt av araberne i 698. Byen er en av de best bevarte fra antikken og står på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.