Gravgate, gate med graver på hver side. Da de døde etter gresk og romersk skikk ikke måtte legges til hvile innenfor en bys murer, ble gravene gjerne lagt på begge sider av ferdselsveiene som førte ut fra byområdet. Kjente eksempler er gravgaten utenfor Dipylonporten (Dobbeltporten) i Athen, hvor de eldste, enkle graver skriver seg fra jernalderens begynnelse (ca. 1000 f.Kr.), mens anleggene fra klassisk tid ofte ble kunstnerisk utsmykket; dessuten Via Appia, som fører sørover fra Roma og over en viss strekning nær byen har karakteren av gravgate. For øvrig er gravgater funnet ved mange antikke byanlegg.