Italia, Sør-Etruria, en av etruskernes 12 forbundsbyer, befestet. Inntatt av romerne 353 f.Kr. Av selve byen er bare funnet ubetydelige rester, derimot er det gjort tallrike, til dels meget viktige gravfunn i nekropolen utenfor Caere, fremfor alt Regolini-Galassi-graven med sitt praktfulle utstyr (oppbevart i Vatikanets etruskiske samlinger). Andre graver inneholder store veggmalerier (Tarcna-Tarquinii-graven). Flere av gravkamrene etterligner trekonstruksjoner og gir viktige opplysninger om etruskisk byggeskikk. Ordet seremoni er avledet av Caere (lat. caeremonium) og henspiller på etruskernes lidenskap for religiøse tydninger og profetier.