Adamklissi, navn på et stort romersk monument i Dobrudsja (Romania). Det består av en rundbygning, 38 m i diameter, med tallrike relieffer, og er, som en innskrift angir, reist som seierstegn under Trajan (år 109), etter hans seier over dakerne.