Esquilinhøyden, den høyeste av Romas sju høyder (75 m), øst for Capitolium og Forum. Tvers over Esquilinhøyden gikk den gamle bymur (Servius Tullius' mur). Utenfor denne lå opprinnelig begravelsesplasser; senere anla Maecenas en praktfull park. Etter Romas brann år 63 bygde Nero sitt gylne hus (domus aurea) på sørskrenten, og i området sør for høyden ble Colosseum bygd. På Esquilinhøyden ligger nå kirken Santa Maria Maggiore.