Sperlonga, sted på Italias vestkyst, midtveis mellom Roma og Napoli. Mest kjent er Sperlonga for skulpturfunnene fra Tiberius-grotten, den største av de mange grottene i området. I Tiberius-grotten ble det 1957–65 utgravd 7000 marmorfragmenter. De stammer fra skulpturgrupper som først ble tatt for å være hellenistiske originaler, men som man nå mener er glimrende romerske kopier. De mest kjente gruppene viser scener fra Odysseen: Polyfemos' blinding og Skyllas angrep på Odyssevs' skip. I tillegg til disse gruppene er det funnet andre skulpturkopier i Sperlonga (den såkalte Pasquino-gruppen og Palladiets rov), samt rent romerske verker, hvorav det seneste er et portrett fra ca. 300 e.Kr. I tidlig kristen tid ble skulpturene smadret. Det ble grunnlagt et kapell og senere et kloster på stedet.