Toskansk søyle, opprinnelig etruskisk søyletype, mye brukt av romerne og beskrevet av Vitruvius Pollio. Den ligner en dorisk søyle, men har base og mangler kannelurer og anuli (innskårne ringer under kapitelet). Typen er ofte anvendt i klassiserende arkitektur fra renessansen og fremover.