Portus, i oldtiden havn på høyre side av Tibermunningen, nordvest for Ostia. Claudius og Trajan lot bygge store havneanlegg; de ble forlatt i middelalderen da den høyre elvearm grunnet opp. Betydelige ruiner.