Det greske tempels trekantede gavlfelt; også halvsirkel- eller spissbueformet felt over portal eller vindu. I begge utgaver ble tympanon gjerne benyttet til skulptural utsmykning.