Antium, oldtidsby i Italia, det nåværende Anzio.Ifølge tradisjonen en av volskernes byer, ligger ved havet ca. 55 km sør for Roma. Den utgravde nekropol tyder på et blomstrende bysamfunn allerede i eldste jernalder (begynnelsen av det førkristelige årtusen). Innbyggerne nevnes tidlig som sjøfolk og sjørøvere. Antium førte flere ganger krig mot Roma og gjorde 341 f.Kr. opprør sammen med de andre latinere; i et sjøslag skal romerne da ha slått Antium, som mistet sin selvstendighet (se rostra). Mot slutten av republikken ble Antium et yndet oppholdssted for fornemme romere (Cicero), senere også for flere keisere (Caligula, Nero, som begge var født her). I middelalderen forfalt Antium. Det er funnet tallrike rester av romerske villaer og flere viktige kunstverker (den borghesiske fekter, Apollon fra Belvedere, piken fra Anzio).