Carnuntum, i oldtiden den viktigste romerske grensefestning ved Donau, øst for Wien. Antagelig påbegynt under Augustus, steinfestning bygd som legionsleir 73 e.Kr.; omkring den vokste det opp en by, havn for den romerske Donau-flåte. Hovedkvarter under krigen mot markomannerne 172–175, her skrev keiser Marcus Aurelius en del av sine Selvbetraktninger. Ødelagt ved brann ca. 400 e.Kr. Utgravninger har brakt for dagen leirplassen, to amfiteatre, termer, templer, boligkvarter, militære og sivile gravplasser.