Maxentiusbasilikaen, sekulærbasilika i Roma, Italia, ved Forum Romanum. Påbegynt av keiser Maxentius og fullført etter 313 e.Kr. av Konstantin den store, som endret bygningens akse. Basilikaen var treskipet med krysshvelvet midtskip flankert av tønnehvelvede sideskip, hvorav ett er bevart. I Maxentiusbasilikaen stod den berømte kolossale marmorstatue av Konstantin som det nå finnes rester av i Konservatorpalasset i Roma.