Exedra, ved de antikke gymnasier den halvrunde sal forsynt med sitteplasser, hvor filosofene og retorene oppholdt seg; i romernes privathus betegnet exedra samtale- og selskapsrom, i de kristne basilikaer den halvrunde apsis med benkerader for presteskapet. Også brukt om steinbenker av halvrund form i arkitektoniske parkanlegg.