Glass og keramikk

Keramikk er en fellesbetegnelse for produkter framstilt av masser som inneholder leire eller leirelignende materialer og gjort holdbare ved brenning. Som råstoffer brukes leire og kaolin (eng. china clay) og i tillegg en rekke naturlige eller raffinerte mineraler og et stort antall kjemikalier, særlig metalloksider.Tilberedningen av masser, glasurer og farger er til dels forskjellig for de ulike typene produksjon. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mats Linder

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Glass- og keramikk-begreper

Inneholder 143 artikler: