Glass og keramikk

Keramikk er en fellesbetegnelse for produkter framstilt av masser som inneholder leire eller leirelignende materialer og gjort holdbare ved brenning. Som råstoff brukes leire og kaolin og i tillegg en rekke naturlige eller raffinerte mineraler og et stort antall kjemikalier, særlig metalloksider.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mats Linder

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1 kategorier:

  1. Glass- og keramikk-begreper

Inneholder 148 artikler: