Norsk bildende kunst fra 1945 til 1990

Fagansvarlig

Anny Bo Fremmerlid

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 187 artikler: