Ole Sjølie var en norsk maler og skulptør, utdannet ved Statens Kunstakademi 1947–50, studiereiser i Vest-Europa og Nord-Afrika. Hans abstrakte komposisjoner var gjerne i svært format og viser tunge og grove, blokkaktige former. Sjølie er representert i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst med fire malerier. I forbindelse med en større retrospektiv utstilling i Trondheim kunstmuseum i 2012 donerte Sjølie et stort antall verk til museet.