Mouche Thomsen, født i New York, norsk maler og grafiker, elev av Otte Sköld, Stockholm, og Kai Fjell. Arbeidet i en stram, nonfigurativ uttrykksform. Seks av hennes bilder finnes i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.