Ivar Jerven, norsk maler, tegner og grafiker, har vesentlig malt landskaper og bybilder i en koloristisk uttrykksfull, bredt summarisk stil. Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo eier fire malerier av ham.