Ole-Gabriel Dahl, norsk maler. Han var elev av sin far, Gabriel Dahl, av Kræsten Iversen i København i 1951, og studerte i Paris i 1957. Først malte han figurativt, senere duse, fint avstemte abstrakte bilder, hvorav ett finnes i Museet for samtidskunst i Oslo.