Gunnar Wefring, født i Løten, norsk maler, sønn av K. W. Wefring. Studerte 1922–23 i München og Italia, 1926–27 i Paris. Naturalistisk gjengivelse av motivet ble hos Wefring kombinert med en konstruktiv billedoppbygning og kraftig fargebruk. Foruten landskaper malte han flere portretter. Han hadde mange kunstneriske og kunstpedagogiske tillitsverv.