Karl Høgberg, født i Stavanger, norsk maler, elev av Axel Revold på Statens Kunstakademi 1926–27. Hans tidlige mørkstemte, romantisk-ekspressive kunst, f.eks. Hesteleiting (1930, Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet), måtte med årene vike for en høyt oppdrevet fargeskala i landskaper og figurbilder. Han har dessuten utført en rekke dekorative oppgaver, bl.a. i Grorud Jernvarefabrik (1946–47) og feltet Sjøfart, handel og industri i Oslo Rådhus (1950). 1946–71 var han overlærer ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo.