Lagertha Munthe, født i Oslo, norsk maler, søster av W. Munthe. Elev ved Statens Kunstakademi 1909–11 under Christian Krohg og Halfdan Strøm, av Wold-Torne og Henrik Sørensen. Malte landskaper (flere i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo), figurbilder og religiøse komposisjoner i en dempet, gråstemt koloritt.