Søren Steen-Johnsen, født i Trondheim, norsk maler. Elev ved Kunstindustriskolen 1921–24, av Axel Revold 1924–25, Per Krohg i Paris 1925–26 og Henrik Sørensen. Etter dramatisk mørkstemte ungdomsbilder arbeidet han seg opp i lyset og gav tonefine skildringer av østlandsk natur sommer og vinter; også bybilder. Kunstkritiker i Aftenposten 1967–72.